La Paula, neta d’en Mario i la Julia, FOTO[@more@]va venir al mon el divendres 8 d’abril, a fer companyia al seu germa Asier. Felicitats al germa, als pares i als avis.