Representacio Maimakansu.  FOTOS [@more@]

Hola Salvador, aquest cap de setmana una petita
representació de Maimes hem participat en la cursa de muntanya de La Memera , és
un poble del Vallespir, al departament dels Pirineus
Orientals
.

Participants: Enric Caturla, Gregorio Hinojosa, Patrick
Waeles, Isabelle Wales, Esteve Palació , Pere Fernández  Xiville, Teresa Pera i Josep Puig.