Enhorabona a l’Angel Moreno que ha finalitzat el 62 de la general,

[@more@] d’uns 900 participants, en 32 hores 33 minuts i 35 segons, per correr mes de 250 km de desert. Per categories es el cinque de 127