Per variar, les inscripcions s’han tancat.[@more@]Els que esteu inscrits, recordeu de fer-me arribar els 20 euros abans de fi de novembre.