Ja te uns tres mesos, es diu JULIA ARIÑO GOMEZ i es filla de la Susana Gomez.