Arribats 14 Maimakansu, 7 sota les tres hores.

54 ALEIX AZNAR TORNAMORELL temps 2:39:22

VALENCIA 2011

FOTOS JOAQUIM VALERO