Cantitat i qualitat de Maimakansu amb el primer (Alfred Redrado) i la segona (Nuria Tenas)

FOTOS ANTONI GUTIERREZ, JAUME LLINAS I ALBERT GUTIERREZ