Fa el recorregut en menys de 13 hores. [@more@]

Podeu trobar mes informacio a:

http://www.cavallsdelvent.com/