INFORMACIO i INSCRIPCIONS Curses a les 9:45 i 10:00. Consulteu preus.