5000 popular en pista 2016Depenent de les inscripcions es faran dues o tres series. La primera es començara a les 19:15.

FOTOS SALVADOR CARBONELL

5000 PISTA 2016