Filla de la GEMMA MANASANCH i L'ALVAR SAEZ.

[@more@]

De moment no tenim més detalls, ni el dia que ha de neixer ni com es dirà.