En Quim Martorell i la Montse Torner  FOTOS

[@more@] 

 

han tingut una neta que es diu BLANCA MOLINA MARTORELL.

Felicitem als avis als pares i a la Blanca i li desitjem molts y bons anys.