Aquest diumenge, entre d’altres hi ha la mitja de Terrassa[@more@]En Dioni Jimenez, te pitral, pero no pot correr i pregunta si algu el vol. Preu 15 euros.

claveriajimenez@telefonica.net     937952345

 

En Joan Llobera, esta inscrit i vol anar-hi, demana per compartir viatge.

jallobera@yahoo.es   616176214