Participacio Maimakansu[@more@]

Van participar el dissabte 3 d’octubre a la 1ª cursa Salomon de Cavalls de
Vent ( 80 kms. de recorregut):
 
-Angel Moreno: 14 h 50′ 32"
-Lorenzo Robledillo: 16 h 50′ 32"
-Fernando Sanchez: 18 h. 16′ 41"