Temperatura molt alta i victoria de l’Aleix Aznar

Fotos Salvador Carbonell