Fotos Jaume Llibre Fotos Salvador Carbonell
140 Matias Rodriguez Sanchez 0:47:23 (tr 0:47:15)
167 Maria angels Mante Prats 0:48:36 (tr 0:48:29)
225 Irene Vives Armengol 0:52:49 (tr 0:52:38)
322 Candido Ferreiro Legide 1:01:44 (tr 1:01:05)
334 Isidre Ferrer Cantal 1:05:56 (tr 1:05:18)