Repartiment de pitrals al Centre Atletic Laietania FOTOS JAUME LLIBRE i SALVADOR CARBONELL