183 Maria angels Mante Prats 00:51:35
191 Joaquim Martorell Aymerich 00:52:12
273 Pere Salesa Isart 00:59:06
281 Albert Roura Planas 01:00:14
286 Francesc Teixido Pont 01:01:02

 

 

FOTOS JAUME LLIBRE FOTOS SALVADOR CARBONELL