Participacio i podi familiar.

[@more@] L’EUDALD CORREA va fer el primer de la categoria 1 amb 43’45" i el seu pare CARLES CORREA el tercer de la seva categoria 4 amb un temps de 43’55"