Participa l’Angel Moreno[@more@]Arriba el 17, junt amb dos corredors mes un dells en carles Claveria del C.N.Mataro en 16:09’25" de un total de 152 corredors. El guanyador ho ha fet en 13:52’32"