84 de 555 arribats, PRIMER de la seva categoria ANGEL MORENO GALVEZ  10:41’19”