Enguany sera el dimarts 31 d’agost a les deu en punt.[@more@]Es tracta d’un sopar on cal portar menjar i o beure, que es deixa a l’abast de tothom en quatre taules que muntem. El que tingui dubtes que consulti als veterans.