Era el dia dels inocents i calia ser-ho per correr amb el dia que feia.

FOTOS