El que les vulgui provar el dimarts dia 20 a les 7 de la tarda.[@more@]Abans te que inscriure’s per reservar sabatilles a la botiga de Ronda Barcelo 43 telefon 937573488 i demanar per la Marta