Amb una mica de retard es va cel.lebrar Sant Ramon (Colomer) al Passeig. FOTO JAUME LLIBRE