Diumenge 25 a les 10 del mati.

[@more@] Punt de trobada plaça de Puerto Rico. Visita guiada al patrimoni arquitectonic i natural del veinat de Mata. Es gratis, pero cal apuntar-se al telef. 937576602.