Nascuda el 10 de febrer, filla d'en Jesus Redondo i l'Anna Rabassa.

[@more@]