Roc Canals 3er a la general.

[@more@]

El primer va ser Abdelgani Elhassani, el segon en Benito Ojeda i a poc mes d’un minut en Roc Canals.

Tambe van aconseguir copa la Coral Marti i la Mayka Gimeno a la seva categoria.