Resultats a www.elsatletes.com

[@more@]
Amb un dia desagradable, 7 graus de temperatura i una pluja continuada a tota la prova, es va encetar el nou circuit, mes bonic encara que l’anterior, amb dues voltes al estany en diferents sentits.