19 febrer a les 9:30[@more@]

Amb una bona participacio i un mati amb vent, pluja i sol.

Resultats a www.elsatletes.com