A les 24 hores d’obrir-les, s’han esgotat les inscripcions.

[@more@] El maimakansu que no estigui apuntat, podra participar com a voluntari.