Els Maimakansu Jordi Ferrer i Quim Escudero[@more@]

 D’un total de 2040 corredors

en Jordi Ferrer Aguilera arriba el 156 1:28’40"

i en Joaquim Escudero Cano el 479 1:37’36