A SANT NAZAIRE LES EYMES (GRENOBLE)[@more@]

 

 

           

El dissabte 17 de març es van cel.lebrar els 100 km amb participacio Maimakansu

106 OLIVERO, Marta     12:49'15"  4V1F

Podeu trobar mes informacio a  

http://www.jogging-saint-nazaire-les-eymes.com/home.htm