En Pere Salesa l’ha fet amb un temps de 3:33 FOTOS