2012 MARATO DE DONOSTIA

Posiblement ni ha mes, pero es molt dificil localitzar-los.

FOTOS JOAQUIM VALERO