En Joan Pascual participa a la marato el 6-3-2007 marato[@more@]

En Joan Pascual acaba en 4:06' la marato del fi del mon a Ushuaia al cap d'avall de  l'Argentina entre uns 250 participants i poc darrera del guanyador, un keniata que va fer 2:47. Ha tingut que pasar fred i vent pero content d'acabar la seva 29 marato.

A poc de sortir, ha sentit cridar un catala de Tarragona que deia "els Maimakansu esteu per tot arreu" i s'ha emocionat tant que se li ha fet curta.