Ja tenim les participacions de 5 euros per la loteria de Nadal del 34.874

Es juguen els 5 euros, amb la condicio no escrita a la papereta de que si toca la
grosa donareu un 1%, si toca el segon el 2%, i el tercer premi el 3%,
per comprar un autobus per anar a les curses.