El dia 10 d’agost, als 45 anys, s’ha mort en Lluis Vizcaino Ponce. Descansi en pau.