Organitzada per Xavier Bonastre. 6 km Inscripcions gratuites i limitades.

A les set de la tarda.

[@more@]