A Mataro, aquest diumenge 25.04 a les 9 del mati.[@more@]  Inscripcions a partir de les vuit del mati. Sortida al devant de Jardiland a la Ronda dels Paissos Catalans. Al acabar butifarrada.