2012 Les Tortugues de la Garriga

FOTOS CRISTINA i SALVADOR CARBONELL