RESULTATS MAIMAKANSUEquip mes nombros. Segona veterana SUSI MACIA. Tercer vetera JOSEP FARRES. Corredor mes gran ISIDRE FERRER. FOTOS SALVADOR CARBONELLFOTOS JAUME LLIBRE