Despres del campio, van arribar tres Maimakansu

[@more@] 4202 PERE SALESA 3:39’12"

20619 ROSA PIO  4:50’50"

30051 MARIA TORRENT 5:39’28"

fins a 36159 corredors.