Mes de 100 km en tres etapes[@more@] Van acabar 163, (el primer 10:41’54" i la primera 11:12’01") entre ells

111 Angela Pareja Bermejo 15:54’58"

125 Joan Pascual Marti 16:21’31"