INFORMACIO i INSCRIPCIONSCurses de 42 25 i 15 km. Horari 7:00 9:00 i 9:15 Preu 20/25/35 euros