Com es tradicio, uns quants Maimakansu celebren l’entrada de l’any FOTOS