Decim

Aquest any els Déus de la fortuna ens han somrigut (una mica) i hem guanyat el que antigament es deia “duro per pesseta”, que en euros ve a ser el mateix.

Es pot cobrar al Banc de Sabadell, a qualsevol oficina.