Va fer els anys el 2 de juliol, pero ho varem cel.lebrar el 17

FOTOS JAUME LLIBRE