Ens ha deixat per sempre en JOSE RAMON ALONSO LARRAONA, marit de la Eulalia Puigderrajols, als 70 anys.

No sabem que dir, sap molt de greu i nomes podem afegirnos al dol de la familia amb una abraçada.