Representacio dels Maimakansu, en CANDIDO FERREIRO LEGIDE, va fer les 6 hores corrent 37.21 km